Thursday, Nov 27th

Last update12:01:03 AM GMT

RSS
You are here: Home

लोकप्रिय

नविन

संस्कार

वाणीवर संस्कार होण्यासाठी ...

माणसाचे व्यक्तिगत जीवन निरामय,संस्कारीत,विकसीत व्हावे व त्याद्वारे उत्...

एक बामण ढसाळलेला : मुकुंद शिंत्रे

मी शुद्ध चित्पावन कोंकणस्थ ब्राम्हण

गोरा नाही, घारा नाही म्हणून बेरकीही नाही

वर्णव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता...

भेट

आभाळ भरून आल्यानंतर
एकमेकांना भेटण्याचा संकेत अगदी अलीकडचा. सर्व ऋतू खुडून तिच्या तळहातावर मी. नजरेतील ...

कविता

शिक्षक म्हणजे विशाल वृक्षच असतो
ज्याच्य फांदी फांदीतून सळसळत असतात बेदरकारपणे ज्ञानाची पानं त्याच्याच छ...

मोरेश्वर | मोरगाव

ह्या देवळाच्या सभोवताली त्याच्या संरक्षणार्थ पक्का तट बांधण्यात आलेला आहे. जमिनीपासूण ह्या तटाची उं...